Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Keresés
Close this search box.

Plum WipeClean Ethanol Disinfection 80% fertőtlenítő kendők, mini

Akciós ár:
Nettó ár: 3,790 Ft
Bruttó ár: 4,813 Ft

Kedvezmény 0 db-tól.
3,790 Ft 3,790 Ft
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára :

4,813 Ft.

Etanol bázisú fertőtlenítő kendők

készleten

Amennyiben az elérhető készletnél nagyobb mennyiséget szeretne rendelni, kattintson ide :

Leírás

Eldobható fertőtlenítő kendők olyan eszközökhöz és felületekhez, melyek tisztíthatók alkoholbázisú anyagokkal – például az egészségügyben vagy az élelmiszeriparban. A 80%-os WipeClean kendők nem tartalmaznak szappant. Baktericid, yeasticid, fungicid, szelektív virucid (norovirus, adenovirus, koronavirus) hatású, megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Dokumentált hatás: EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, EN14348. Minimum 1 perc után fejti ki hatását. A MINI csomagban 100 db 20 x 20 cm-es kendő van, egy kendő 0,5 m2 fertőtlenítésére elegendő.

A biocid termékek használata során ügyeljen a biztonságra! Használat előtt olvassa el a címkét és a termékinformációt!

Biocid hatóanyag: etanol (70%, CAS: 64-17-5), izopropil-alkohol (5%, CAS: 67-63-0)

Antimikrobális spektrum: baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus, adenovirus)

Terméktípus: PT2, PT4

Alkalmazási terület: Felületfertőtlenítő

Formuláció: Fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő

Felhasználói kör: lakossági, professzionális

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:

A kezelendő felületet töröljük át a kendővel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre száradni.

Előzetesen megtisztított felületen a minimális behatási idő 1 perc.

Előzetesen nem tisztított felületen a minimális behatási idő 5 perc.

A fertőtlenítés időtartama alatt a felületnek nedvesnek kell lennie.

Ajánlott fertőtlenítendő terület:

A 100 db-os 20 x 20 cm méretű kendő kb. 0,5 m2 felület fertőtlenítésére, a 25 db-os 20 x 30 cm méretű kendő kb. 1 m2 felület fertőtlenítésére, a 20 db-os 30 x 40 cm méretű kendő kb. 2,5 m2 felület fertőtlenítésére alkalmazható.

Figyelmeztetés

  • Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
  • Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
  • Nyálkahártyákon nem alkalmazható!
  • Nyílt láng közelében alkalmazni tilos!
  • Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni!

Veszély

H225                    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319                    Súlyos szemirritációt okoz

P101                     Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

P102                     Gyermekektől elzárva tartandó

P210                     Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P305 + P351 +    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék

P338                    eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313        Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501                     A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.

Egyéb figyelmeztetések: A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

Elsősegélynyújtás:

Belégzés:             A sérültet vigyük friss levegőre. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Rosszullét esetén hívjunk orvost.

Bőr:                      Ha a termék sebbe kerül, mossuk le vízzel. Tartós irritáció kialakulása esetén orvoshoz kell fordulni.

Szem:                   A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 10 percig. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés:             A szájat alaposan ki kell öblíteni. Itassunk kis kortyokban 1-2 pohár vizet a sérülttel. Forduljunk orvoshoz.

Hulladékkezelés: A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015.(VII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, lefolyóba, illetve közcsatornába juttatni.

Szennyezés-mentesítés: A kendőket össze kell gyűjteni és megsemmisítésig elkülönített helyen kell tárolni. Kezeljük veszélyes hulladékként.

Tárolás, eltarthatóság: Az eredeti, zárt göngyölegben, napfénytől, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve, hűvös helyen tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-30°C között.

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig.

Gyártási idő/Lejárati idő: lásd az első címkén.

Kiszerelési egység: Lásd a csomagoláson

Gyártja: Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark

Forgalomba hozza: Plum Magyarország Kft., 8200 Veszprém, Erdész utca 4., Tel: 06-20/933-2000

NNK engedély száma: 43507-3/2018/KJFFO

További információk

Tömeg 0.71 kg
Tartalom

Szín

Kiszerelés

Karton mennyiség (db)

Raklap mennyiség

Méret

Súly (kg)

Márka

Amennyiben nagyobb mennyiséget szeretne rendelni, mint amennyi pillanatnyilag készleten található, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és kérjen ajánlatot az alábbi űrlapon: