Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Keresés
Close this search box.

Plum Disinfector 85% kézfertőtlenítő gél 1000 ml bag-in-box

Akciós ár:
Nettó ár: 3,850 Ft
Bruttó ár: 4,890 Ft

Kedvezmény 0 db-tól.
3,850 Ft 3,850 Ft
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára :

4,890 Ft.

Disinfector 85% higiénés kézfertőtlenítő gél

készleten

Amennyiben az elérhető készletnél nagyobb mennyiséget szeretne rendelni, kattintson ide :

Leírás

85% etanol alapú, 6% IPA tartalmú fertőtlenítő gél. Baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus) hatású kézfertőtlenítő gél, mely megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Ápolja, nem engedi a bőrt kiszáradni. A termék megfelel az európai szabványoknak (EN12054, EN1500). Bőrgyógyászatilag tesztelt. Használatát ajánljuk az egészségügy, élelmiszeripar és a vendéglátóipar területén is. Megbízhatóan fertőtlenít víz és szappan nélkül is.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Biocid hatóanyag: etanol (68,18%, CAS: 64-17-5), izopropil-alkohol (13,1%, CAS: 67-63-0)

Egyéb összetevők: glicerin, terc-butil-alkohol, 2 amino-2 metilpropanol, poliakrilsav, víz

Veszélyes összetevők: izopropil-alkohol, terc-butil-alkohol

Antimikrobális spektrum: baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus)

Terméktípus: PT1

Alkalmazási terület: Higiénés kézfertőtlenítő

Formuláció: gél

Felhasználói kör: lakossági, professzionális

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:

A készítményt hígítatlanul kell alkalmazni. Kb. 3 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercig alaposan el kell dörzsölni.

Figyelmeztetés

  • Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
  • Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
  • Nyálkahártyákon nem alkalmazható!
  • Nyílt láng közelében alkalmazni tilos!
  • Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni!

Veszély

H225                    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319                    Súlyos szemirritációt okoz

P101                     Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

P102                     Gyermekektől elzárva tartandó

P210                     Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233                     Az edény szorosan lezárva tartandó.

P305 + P351 +    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék

P338                    eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313        Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P501                     A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.

Elsősegélynyújtás:

Belégzés:             A sérültet vigyük friss levegőre. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr:                      Ha a termék sebbe kerül, mossuk le vízzel. Tartós irritáció kialakulása esetén orvoshoz kell fordulni.

Szem:                   A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 10-15 percig. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés:             A szájat alaposan ki kell öblíteni. Hánytatni tilos! Itassunk kis kortyokban 1-2 pohár vizet a sérülttel. Forduljunk orvoshoz.

Hulladékkezelés: A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015.(VII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, lefolyóba, illetve a terméket hígítás nélkül közcsatornába juttatni. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Szennyezés-mentesítés: A kiömlött terméket ártalmatlanítás céljából gyűjtsük össze neméghető folyadékfelszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális folyadék megkötő) és helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett terület nagymennyiségű vízzel takarítható fel.

Tárolás, eltarthatóság: Az eredeti, zárt göngyölegben, napfénytől, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve, hűvös helyen tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-30°C között.

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 36 hónapig eltartható.

Gyártási idő/Lejárati idő: lásd az első címkén.

Kiszerelési egység: Lásd a csomagoláson

Gyártja: Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark

Forgalomba hozza: Plum Magyarország Kft., 8200 Veszprém, Erdész utca 4., Tel: 06-20/933-2000

NNK engedély száma: 42992-2/2018/KJFFO

További információk

Tömeg 0.92 kg
Tartalom

Szín

Kiszerelés

Karton mennyiség (db)

Súly (kg)

Márka

Amennyiben nagyobb mennyiséget szeretne rendelni, mint amennyi pillanatnyilag készleten található, kérjük lépjen kapcsolatba velünk és kérjen ajánlatot az alábbi űrlapon: